fbpx

Bli heldigital med Visena

Visena hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.

BankID AML (Anti Money Laundering) gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. BankID AML hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.Du kan være helt sikker på hvem kunden din er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll.

 • Få tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll
 • Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre
 • Få informasjonen rett inn i arbeidsflyten du allerede har

Noen av våre funksjoner

Visena er en komplett løsning som lar din bedrift jobbe raskere og smartere – og 100% digitalt.

Kundekontroll og AML satt i system

Med Visena får du kunde- og hvitvaskingskontroll satt i system, hvor hvert trinn av prosessen blir dokumentert. Du sparer tid og er sikret et godt beslutningsgrunnlag.

 • Definer egne prosesser med sjekklister for kundekontroll og onboarding.
 • Benytter BankIDs AML-tjenester for Firma- og Person-søk.
 • En logisk prosess som sikrer korrekt gjennomføring – hver gang.
 • Automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.
 • Utviklet sammen med ledende revisjons- og advokatselskaper.
 • Direkte koblet mot dokumentarkiv og CRM-data.

Kundekontroll av bedrifter

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med BankID AML kan du spare tid og manuelt arbeid. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller og reelle rettighetshavere
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret)

Kundekontroll av personkunder

Med BankID AML kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn. Du kan legitimere kunden raskt og effektivt, uten å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn, fødselsnummer og folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEPer. Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs og FNs sanksjonslister.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

Noen av våre funksjoner

Visena er en komplett løsning som lar din bedrift jobbe raskere og smartere – og 100% digitalt.

Digital signering

Digital signering

Komplett dokumentsenter i skyen – trygt og alltid tilgjengelig.

 • Signer sikkert med BankID.
 • Følg opp fremdriften.
 • Automatisk arkivering på rett firma, prosjekt og person.
 • Automatiske påminnelser på epost og SMS.
 • Sett regler for når påminnelser skal sendes.
 • PDF-blir automatisk generert.
 • Direkte koblet mot dokumentarkiv og CRM-data.

Portal

Portal

Raskere og sikrere kommunikasjon med kundene dine.

 • Sikker pålogging med BankID.
 • Del filer med dine eksterne kontakter.
 • Motta filer fra dine eksterne kontakter.
 • Opprett mappestrukturer.
 • Få automatisk beskjed ved endringer i rommet.
 • Enkel administrasjon av tilgang.

Hvitvaskingskontroll

Kunde- og hvitvaskingskontroll*

Sett hvitvaskingskontroll i system – sikkert og tidsbesparende. 

 • Digital hvitvaskingskontroll – BankID AML.
 • Søk i PEP-lister.
 • Søk i terror- og sanksjonslister.
 • Roller (styre, daglig leder, etc.).
 • Søk i Fullmaktsregister.* Lanseres senere i Q2.

Utviklet i samarbeid med BankID

Vår løsning for digital signering, sikker identifisering og kundekontroll er utviklet i samarbeid med BankID. Visena er en autorisert forhandler for BankID. Vi har støtte for de mest utbredte elektroniske ID-mekanismene i Norden. I tillegg til støtte for norsk BankID og Buypass, har vi støtte for tilsvarende løsninger i Sverige (Svensk BankID) og Danmark (NemID).

Vil du se mer?

La oss vise deg hvordan du kan jobbe smartere!

Prøv Visena i 14 dager

Prøv Visena