Visena gir advokater full kontroll og økt effektivitet

Visena er en komplett løsning for advokater som ønsker kvalitet, dokumentasjon, effektivt samarbeid og full oversikt over kapasitet og lønnsomhet.

Visena dekker alt fra tilgangskontroll, motpartsregistrering og konfliktsjekk på den ene siden, til effektiv timeføring, budsjettering og fakturering på den andre. Du får full kontroll på historikken, og trygg oppfølging av klientene. Løsningen kommer med e-post, saksstyring og arkivering.

Kvalitet og dokumentasjon

I Visena er kalender og timeføring koblet sammen. Når en oppgave eller avtale legges i kalenderen, kobles den til et prosjekt, og på slutten av dagen er det bare å trykke «uført», så er timene ført.

Det er enkelt å sette opp prosesser som sikrer kvalitet, og enkelt å se hvilke oppgaver som er utført. Systemet har sikker lagring av dokumenter, og avansert tilgangskontroll, slik at kun de som skal ha tilgang til et dokument får se det. Alle dokumenter kobles til saker og klienter, og den kraftige søkefunksjonen gjør det enkelt å finne det man vil se.

Kontroll på kapasitet og lønnsomhet

Den smarte koblingen mellom tid og penger gjør det svært enkelt for hver medarbeider å planlegge, styre og ha økonomisk kontroll over sine prosjekter. Ledelsen får full oversikt over hele selskapets kapasitet og lønnsomhet til enhver tid.

Når timene er godkjent, er det en smal sak å fakturere. Visena viser alltid hva som er fakturert, ufakturert og planlagt. Det er enkelt å se tidsbruk og lønnsomhet på alle ansatte, saker og klienter opp mot hverandre.

Felles kontakter som ikke forsvinner

Visena tilbyr også e-post som en del av løsningen. Dermed har alle ansatte e-postadresser til alle kunder og forbindelser så lenge de bruker bedriftens Visena-løsning. Når en ansatt slutter, er kontaktene igjen hos bedriften, og ike hos den ansatte.

Ved å knytte e-postmeldinger til en kalenderføringer, får man også fullstendig historikk, og det er enkelt å  sørge for at oppfølgingen ikke glipper. Visenas e-postløsning har en svært god søkefunksjon, som gjør det enkelt å finne tilbake til e-postutvekslinger. Man kan også sende SMS fra systemet.

«Vi kaller Visena rett og slett for «advokatsystemet vårt».
Runar Homble, partner i Homble Olsby

Advokatene i Homble Olsby bruker Visena til en lang rekke administrative oppgaver. Les hvorfor partner Runar Homble mener Visena øker effektiviteten i advokatfirmaet.

Vil du vite mer?

La oss vise deg hvordan ledende bedrifter innenfor din bransje jobber smartere! Ta kontakt for en uforpliktende demo.

Prøv Visena i 14 dager

Prøv Visena